προγραμματισμός βάση των θέσεων εργασίας

Το Night Shift παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίζεις τις βάρδιες με κριτήριο τις θέσεις εργασίας που γνωρίζει ο κάθε εργαζόμενος σε κάθε μηχανή. Ο διαχειριστής επιλέγει τις μηχανές που θα εργαστούν μια συγκεκριμένη περίοδο και κάνοντας κλικ σε κάθε θέση εργασίας η εφαρμογή προτείνει τους εργαζόμενους που την γνωρίζουν. Η διαδικασία γίνεται και αντίστροφα καθώς επιλέγοντας έναν υπάλληλο μπορεί να δει εύκολα ποιες θέσεις εργασίας γνωρίζει.

 

Η οθόνη με τον προγραμματισμό ανά θέση εργασίας. Αριστερά εμφανίζεται η λίστα με όλους τους εργαζόμενους και στο κέντρο οι επιλεγμένες μηχανές με τις θέσεις εργασίας τους. Κάνοντας κλικ σε μία από αυτές, οι εργαζόμενοι που γνωρίζουν την θέση περνούν αυτόματα στην λίστα ‘Κατάλληλοι’ όπου με drag ‘n’ drop ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει ποιος θα δουλέψει πού. Με έντονο κίτρινο είναι οι θέσεις εργασίες που απαιτούν να την γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για να δουλέψουν σε αυτές, με απαλότερο κίτρινο είναι οι θέσεις που δεν είναι υποχρεωτική αυτή η γνώση.

 

 

Κάνοντας κλικ σε έναν εργαζόμενο φωτίζονται με πράσινο οι θέσεις εργασίας στις οποίες μπορεί να εργαστεί.

 

Η λίστα με τους εργαζόμενους έχει πλέον ετοιμαστεί.

 

 

Αφού έχει ετοιμαστεί η λίστα, το μόνο που απομένει στον διαχειριστή είναι να πάει στον προγραμματισμό των βαρδιών, να επιλέξει τα κελιά που τον ενδιαφέρουν και να φορτώσει τη λίστα.

 

Η λίστα φορτώθηκε και οι εργαζόμενοι τοποθετήθηκαν στην μηχανή και στην θέση εργασίας. Χρησιμοποιώντας μετά την αυτόματη απόδοση βαρδιών, το Night Shift συμπλήρωσε τις ώρες και ολοκλήρωσε τις βάρδιες με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο.