προγραμματισμός βαρδιών

Το Night Shift παρέχει μία προβολή όπου ο διαχειριστής μπορεί να προγραμματίσει τις ώρες, την μηχανή και την θέση εργασίας όπου θα εργαστούν οι εργαζόμενοι. Στην ίδια προβολή φαίνονται οι ανάγκες σε δυναμικό ανά μηχανή όπως αυτές έχουν προκύψει από τις προγραμματισμένες εργασίες της παραγωγής. Με αντιπαράθεση αυτές τις ανάγκες και εργαλεία όπως φίλτρα, λίστες επιλογής, αυτοματοποιήσεις και στατιστικά, ο προγραμματισμός είναι πιο εύκολος από ποτέ.

Υπάρχουν αυτοματισμοί βάση του τύπου βάρδιας που έχει οριστεί για τον κάθε εργαζόμενο, ρεπό που υπολογίζονται αυτόματα, άδειες που ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης εύκολα να προγραμματίσει βάση των θέσεων εργασίας που γνωρίζει ο καθένας καθώς το Night Shift έχει τη δυνατότητα να προτείνει όσους γνωρίζουν μια θέση εργασίας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες -όπως τους εργοδηγούς και τους υπευθύνους τμημάτων- να παρακολουθούν live τον σχεδιασμό του προγράμματος και να προτείνουν διορθώσεις ή αλλαγές.

 

Η οθόνη όπου ο διαχειριστής συμπληρώνει τις βάρδιες. Στην καρτέλα ‘Εργασίες’ είναι οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί από την παραγωγή, στην καρτέλα ‘Στατιστικά’ το πλήθος των εργαζομένων και άλλα στατιστικά, στην καρτέλα ‘Πρόγραμμα’ είναι οι εργαζόμενοι και οι βάρδιες τους. Δεξιά είναι ένα πτυσσόμενο παράθυρο με τα απαιτούμενα εργαλεία. Κάθε παράθυρο μπορεί να μεγιστοποιηθεί για καλύτερη εργασία.

 

Στην καρτέλα ‘Εργασίες’ φαίνονται όλες οι προγραμματισμένες εργασίες ανά μηχανή. Στην πρώτη γραμμή της καθεμίας φαίνονται τα άτομα που απαιτούνται ανά πρωί, απόγευμα, βράδυ και συνολικά, ενώ από κάτω ακριβώς αντιπαρατίθενται οι βάρδιες που έχουν προγραμματιστεί. Οι πράσινες θέσεις σημαίνει ότι έχουν καλυφθεί ακριβώς, οι πορτοκαλί ότι υπολείπονται θέσεις εργασίας ενώ οι κόκκινες ότι έχουν οριστεί περισσότεροι εργαζόμενοι απ’ ότι πρέπει. Τα χρώματα ενημερώνονται live καθώς ο διαχειριστής προγραμματίζει τις βάρδιες ώστε να βλέπει άμεσα τις ελλείψεις.

 

Στην καρτέλα ‘Πρόγραμμα’ γίνεται ο προγραμματισμός των βαρδιών. Επιλέγοντας περιοχή κελιών, ο διαχειριστής μπορεί να ζητήσει να συμπληρωθούν αυτόματα οι βάρδιες βάση του τύπου βάρδιας που έχει οριστεί για τον κάθε εργαζόμενο. Η αυτοματοποίηση θα λάβει υπόψη τις προηγούμενες βάρδιες του και τα ρεπό του και θα προτείνει τις ανάλογες τιμές. Η αυτοματοποίηση μπορεί να γίνει είτε για όλα είτε μόνο για τις μηχανές, τις ώρες ή τις θέσεις εργασίας.

 

Φίλτρα, ταξινομήσεις, λίστες επιλογής και άλλα εργαλεία είναι διαθέσιμα στον διαχειριστή για την εύκολη συμπλήρωση του προγράμματος.